Ondernemingsplan Stichting R.E.A.

 

Inleiding:

 

Goedendag mijn naam is Peter Bouwman en ben voorzitter van Stichting Roei Evenementen Almere (St. R.E.A.). Onze ambities met de stichting zijn het creëren van roei-evenementen in zijn breedste zin van het woord roeien en daarnaast de maatschappelijke inzet van de stichting om gratis clinics en lessen te organiseren voor mensen met een beperking en jeugd/jongeren die door ontbreken van de financiële middelen niet aan sport kunnen doen. De aanleiding van dit ondernemen is het ontbreken van deze tak van evenementen en sport aanbieding binnen Almere.

 

Stichting R.E.A. als onderneming wil zich gaan richten op het opvullen van dit soort watersport activiteiten binnen Almere, aangezien er in Almere geen echt grote evenementen in het sloeproeien georganiseerd wordt. Daarnaast willen we ons ook richten op het organiseren van kleinschalige evenementen waarbij het roeien als teambuilding en clinics aangeboden wordt waarmee we als stichting inkomsten voor het onderhoud kunnen gaan genereren. Dit zal als vermaak en sociale binding ingezet zal worden. Alleen daarom al is het voor ons als stichting een doelstelling dat dit gat in de markt te dichten en wij als onderneming binnen Almere dit mogelijk te maken.

 

Branche omschrijving:

Roeien is een watersport welke op verschillende manieren uitgeoefend kan worden, in team verband als ook alleen. Wij willen ons op alles richten, van kleinschalige teambuilding en roei-clinics als ook het organiseren van nationaal gerichte wedstrijden in Almere. Realistisch gezien kunnen we natuurlijk niet alles te gelijkertijd opstarten in alle vormen van roeien, daarom willen we ons eerst richten op het sloeproeien deze vorm is binnen Almere het minst belicht en daar kunnen wij als Stichting een enorme verandering in brengen.

 

Keuze voor rechtsvorm:

We hebben gekozen voor een stichting omdat er voor sommige handelingen snel besloten moet kunnen worden zonder grote vertragingen te krijgen in de te doorlopen processen en tijdsgang. Daarnaast zijn we niet gestart met het oogpunt van winstbejag alle inkomsten zullen daarom worden benut voor verbetering en uitbreiding van de evenementen en middelen die de stichting nodig heeft om zijn doelstellingen te kunnen behalen. Hiervoor is er dan ook een bestuur aangesteld.

 

Als stichting in de watersport gaan we geen producten maar diensten aanbieden:

1. teambuilding voor bedrijven op het water.

2. teambuilding voor particuliere groepen.

3. instructies bij introductie weken scholen.

4. introductie lessen voor aankomende roeiers.

5. roei-evenementen in Almere.

6. inzetten voor maatschappelijke doeleinden (gratis roeien voor mensen met een beperking en jeugd/jongeren).

 

Om onze diensten bij potentiële klanten onder de aandacht te brengen zullen we naast de social media en onze netwerken ook de kranten, tijdschriften benaderen als ook doelgericht bedrijven zelf gaan benaderen.

 

Alle door deze aangeboden diensten verworven inkomsten zullen worden omgezet in verbetering van onze diensten en middelen als ook voor uitbreidingen van de mogelijkheden binnen de te organiseren evenementen in Almere.

 

Uit marktonderzoek is gebleken dat er weinig tot geen roei-evenementen in Almere georganiseerd worden wegens het ontbreken van voldoende financiering hiervoor, daarnaast is er geen actieve vereniging of stichting naast ons die de diensten die wij willen aanbieden nu al aanbied. Hierdoor heeft er voor het sloeproeien in Almere pas 1 evenement plaatsgevonden welke in 2014 was georganiseerd door ons wij als stichting vinden dit erg jammer daar er steeds meer teams zijn die deze sport gaan beoefenen, in korte tijd zijn er bijvoorbeeld in Naarden 4 teams ontstaan.

 

Onze doelgroep zal dan ook voortkomen uit teams van bedrijven die een andere manier van teambuilding zoeken als ook de landelijke teams die zich kunnen inschrijven voor de door ons georganiseerde roei-evenementen in Almere.