Financieel plan:

 

Onze directe kosten zullen voortkomen uit het aanschaffen van een sloep die we wel of niet moeten opknappen, inclusief de verdere materialen die er nodig zijn om te roeien en de sloep te vervoeren. Naar de toekomst toe willen we kijken of we een nieuwbouw polyester sloep kunnen aanschaffen, onze voorkeur gaat dan bijvoorbeeld uit naar een nieuwbouw kuikensloep inclusief alle bijbehorende materialen.

 

Onze inkomsten zullen voornamelijk komen uit het geven van roei-clinics en teambuildingsactiviteiten met de aangeschafte sloep. We kunnen per teambuilding en clinic maximaal 10 personen per keer meenemen in de sloep waarbij we meerdere clinics en teambuilding activiteiten per dag kunnen draaien, waarvoor we een basis prijs rekenen van 15 euro p.p. voor 1,5 uur koffie of thee inbegrepen, dit is naar wens van de klant verder uit te breiden met lunch of diner dit uiteraard tegen meerprijzen.

 

Ook hebben we met de indirecte kosten te maken die ontstaan na de aanschaf van de sloep zoals onderhoudskosten, verzekering en ligplaats om er maar een paar te noemen, in een tabel zullen inkomsten en uitgaven verduidelijkt worden.

 

Samenvattend:

Wij van Stichting R.E.A. hebben als doel teambuilding en roei-clinics op het water aan te bieden als ook het organiseren van nationaal gerichte roei-evenementen, we willen dit doel met een eigen sloep en ligplaats binnen Almere gaan bereiken en we richten ons hierbij op de plaatselijke groot, midden en klein bedrijf als ook op verenigingen en particulieren die eens iets anders willen gaan doen voor sport en teambuilding. Daarnaast willen we ons maatschappelijk gaan onderscheiden oor ook de sport bereikbaar te stellen voor de jeugd waarvan de ouders geen geld hebben om ze te laten sporten en het creëren van mogelijkheden dat licht gehandicapten ook kunnen gaan roeien.

 

Roeien is een specifieke tak van sport met verschillende mogelijkheden, wij willen ons eerst concentreren op het sloeproeien binnen Almere om van daaruit verder te gaan vertakken naar de andere vormen van roeien om zo uiteindelijk 1 groot geheel evenement te krijgen waarbij alle verschillende vormen van roeien in beeld komen middels wedstrijden en activiteiten voor bezoekers. Dit door deels zelf te zorgen voor de mogelijkheden en anderzijds door samenwerking aan te gaan met roei verenigingen binnen Almere.

 

Om dit alles voor elkaar te krijgen als stichting hebben we financiële ondersteuning nodig, voor deze ondersteuning zullen wij als blijk van waardering de aangeschafte sloep op afspraak inclusief stuurman beschikbaar stellen en zo om te zetten in kosteloze teambuilding mogelijkheden voor de sponsoren, donateurs en crowdfunders/donateurs.

 

Alle kosten, baten en saldo's zullen we proberen zo duidelijk mogelijk weer te geven in tabellen.

 

Om het financieel te verduidelijken zullen we eerst beginnen met globaal de kosten in tabelvorm te noteren, in een specifiek financieel detail plan staat de uitsplitsing van de in dit stuk genoemde bedragen. Daarna zullen we in een tabel de globale inkomsten laten zien al waarna we de globale balans met overgebleven saldo's weergeven.

 

Kosten tabellen jaar van aanschaf:

Kostenplaatje

sloep oihonna

houten sloep

polyester sloep

Kuikensloep

Aanschaf sloep

6.800,00

6.000,00

8.000,00

18.250,00

Aanschaf riemen

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

Aanschaf trailer

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1e jaars onderhoud

0,00

500,00

1.500,00

0,00

Verzekering/jaar

200,00

200,00

200,00

200,00

Ligplaats kosten

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Totaal kosten aanschaf sloep

9.000,00

12.200,00

14.200,00

20.450,00

 

We zien dat we voor de financiering voor de sloep een bedrag tussen de 9.000,- en 20.450,- euro nodig hebben, hierbij is geen rekening gehouden met wegvallen van kosten door sponsoring, indien we meteen rekening houden met de kosten van het evenement dan ziet het totaal bedrag eruit als in onderstaand tabel.

 

Totaal kosten aanschaf sloep

9.000,00

12.200,00

14.200,00

20.450,00

Totaal kosten HavenSlag

4.820,00

4.820,00

4.820,00

4.820,00

Totaal kosten Algemeen

13.820,00

17.020,00

19.020,00

25.270,00

 

 

 

De genoemde bedragen zijn de huidig bekende bedragen voor ons, misschien dat er nog wel enige onderhandelingsruimte is voor de polyester en de houten sloep, dit is een kwestie van goed onderhandelen. Verder zullen we als stichting nog proberen om een ligplaats gesponsord te krijgen bij een lokale watersport vereniging. Het tabel geeft dus alleen een beeld van hoe de kosten ongeveer zullen zijn. Om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met het bereiken van ons doel, moeten we ons nu niet blind gaan staren op het verkrijgen van een kuikensloep, maar moeten we simpel beginnen en indien het in een later stadium mogelijk blijkt te zijn dat we een kuikensloep kunnen gaan aanschaffen wij als stichting dit ook zullen gaan doen.

 

Als stichting hebben we ook de mogelijkheid om de houten sloep “Oihonna” aan te schaffen deze is klaar voor direct gebruik, we zien dat deze wat kosten betreft de laagste aanschaf prijs heeft lager dan de polyester sloepen hierbij zullen we dus moeten kijken wat we gaan doen en zal het onderhoud van de sloepen de doorslag moeten geven voor welke sloep we zullen gaan om aan te schaffen. Hieronder dan ook een geschat jaarlijks onderhoudskosten tabel.

 

Kosten plaatje per jaar

Oihonna

houten sloep

polyester sloep

Kuikensloep

Onderhoudskosten sloep

600,00

600,00

250,00

250,00

Onderhoudskosten trailer

75,00

75,00

75,00

75,00

Ligplaats

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Verzekering

200,00

200,00

200,00

200,00

Totaal onderhoud / jaar

1.875,00

1.875,00

1.525,00

1.525,00

 

we zien dat de onderhoudskosten van een houten sloep jaarlijks bijna 3x zo duur is dan de polyester sloepen, gezien de verschillen zou je zeggen dat er beter voor de polyester sloepen gekozen kan worden. Ja wanneer men alleen deze kosten bekijkt wel ja, echter we hebben ook met de aanschaf kosten te maken en de verschillen daarin. Als we deze allen naast elkaar leggen dan zouden we tot de volgende conclusie kunnen komen dat het maximaal 8 jaar zou duren voordat het verschil in aanschaf gelijk zou zijn getrokken door het kosten verschil van de onderhoud (hierbij de kosten van Oihonna en polyester sloep genomen), rekening houdende met wat onvoorziene kosten. Zie hiervoor tabel hieronder.

 

Aanschaf polyester

14.200,00

Onderhoud Oihonna

600,00

Berekening jaren voor gelijktrekken:

verschil I / verschil II = jaren nodig

5200/350=14.8 jaar maar zeggen 8 jaar

rekenen op onvoorziene kosten.

Aanschaf Oihonna

9.000,00

Onderhoud polyester

250,00

Verschil I

5.200,00

Verschil II

350,00

 

Met deze gegevens in het achterhoofd en om snel te kunnen starten is de Oihonna de beste keus om aan te schaffen.

 

Om het plaatje verder af te maken gaan we nu de geschatte inkomsten voor de stichting in tabelvorm noteren zodat we uiteindelijk de baten en kosten in een balans kunnen weergeven in een tabel. Daar we de sloep willen inzetten om diensten aan te bieden als roei-clinics en teambuilding activiteiten, willen we hiermee de kosten gaan betalen van onderhoud van de sloep en voor de organisatie van het evenement HavenSlag (indien er voldoende positief saldo over blijft). Omdat we dit geheel nieuw willen opzetten binnen Almere zullen we deze inkomsten moeten inschatten, we gaan hier voorlopig van 2 basis bedragen uit, 1 voor de roei-clinics (75 euro/groep) en 1 voor de teambuilding (150 euro/groep).

 

Aantal groepen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

clinics

75

150

225

300

375

450

525

600

675

750

teambuilding

150

300

450

600

750

900

1.050

1.200

1.350

1.500

 

Hoeveel groepen voor welke mogelijkheid kiezen is zo van te voren niet te bepalen, wel weten we dat we per weekeind een x aantal groepen kunnen herbergen of het nu voor een clinic is of voor een teambuilding. Het aantal groepen zal afhangen van de geboekte mogelijkheid clinic of teambuilding daar er voor beide groepen een groot verschil in aanpak zal zijn en in de tijd dat men met de bezigheden zal doorbrengen op het water. Doordat we dus meerdere groepen kunnen draaien per weekeind zullen we waarschijnlijk snel boven de in de tabel genoemde bedragen uit kunnen komen. Daarnaast kunnen de activiteiten tegen meerprijs naar de wensen van de groepen worden aangepast om zo doende meer flexibiliteit te geven richting de groepen en ons aanbod.

 

Fictieve inkomsten berekening:

Als we uitgaan van een jaar van 9 maanden (roei seizoen), waarvan we de helft van de weekeinden kunnen inzetten voor teambuilding en roei-clinics, dan spreken we over een totaal aantal van 18 weekeinden waarin we per weekeind 3 teams voor teambuilding kunnen verzorgen of 6 roei-clinics. Dan komen we op een totaal van 54 teambuilding groepen of 108 clinic groepen (8.100,- euro zou dit dan max per jaar opleveren). Ook zullen er perioden zijn dat we door de weeks enige teams kunnen ontvangen voor een clinic of teambuilding. Wetende dat alles moet groeien willen we niet te positief van start gaan met het noemen dat we in het eerste jaar al volledig uit de kosten zullen zijn.

Financieel plan:

 

Een voorzichtige schatting is een 5 x clinics en een 3 x teambuilding in het eerste jaar dit zal neerkomen op zie hieronder:

 

Inkomsten:

Aantal groepen

Prijs

Totaal

Roei-clinics

5

75,00

375,00

Teambuilding

3

150,00

450,00

Totaal inkomsten diensten

 

 

825,00

 

Dit is nog net niet de helft van de geschatte jaarlijkse kosten, echter zoals al eerder geschreven proberen we de kosten middels sponsoring en kortingen en samenwerkingen te verminderen waardoor wellicht dit bedrag wel reeds alle jaarlijkse kosten zou kunnen gaan dekken.

 

Daarnaast indien er voldoende interesse is zouden we van stichting REA ook onze eigen roei ploeg kunnen starten waarbij de roeiers een maandelijkse bijdrage zullen leveren in de vorm van een donatie, om een ploeg te vormen zijn er minimaal 9 personen nodig bij een 8 personen roeisloep. Omdat we het laagdrempelig willen houden en voor een ieder leuk willen houden zal deze donatie in verschillende categorieën worden ingedeeld.

 

Hoeveel we er van ieder zulle krijgen is altijd afwachten maar laten we van 1 team volwassenen uitgaan en natuurlijk wanneer het goed draait zal het team roeiers natuurlijk gaan groeien en daarmee de inkomsten natuurlijk ook, maar voor een basis team zien we hieronder de berekening.

 

Jeugd, student, volwassenen en senioren:

Groep

Donatie per maand

Aantal roeiers

Inkomsten per maand

Aantal maanden

Jaar inkomsten roeiers donatie

Jeugd

5,00

0

0,00

0

0,00

Student

7,50

0

0,00

0

0,00

Volwassenen

10,00

9

90,00

12

1.080,00

Senioren 55+

7,50

0

0,00

0

0,00

Totaal inkomen roeiers donatie

 

 

 

 

1.080,00

 

Als we dan kijken naar wat het totaal inkomen over 1 jaar zal zijn zonder inkomsten van sponsoren of andere donaties en we de jaarlijkse kosten er nu weer bijhalen krijgen we de volgende vergelijking:

 

Totaal inkomsten diensten

825,00

Totaal inkomen roeiers donatie

1.080,00

Totaal inkomsten algemeen

1.905,00

Totaal onderhoud / jaar

1.825,00

Jaar balans

80,00

 

We zien een positief jaar balans op de jaarlijkse onderhoudskosten en inkomen van de stichting, dit is dus over het jaar na de aanschaf van de sloep. Dit positieve deel is niet veel maar zal de basis gaan worden van het vermogensopbouw voor het evenement HavenSlag. Nogmaals dit is met geschatte aantallen en geschatte bedragen, daarnaast kan er in de uitgaven per jaar flinke meevallers zijn indien er wordt samengewerkt met anderen en we door sponsoring de prijzen omlaag weten te krijgen en ook als het onderhoud mee zal vallen.

 

Echter voor het eerste jaar het jaar van aanschaf kunnen we geen bedragen verrekenen daar we dat jaar met 0 verdiensten zullen beginnen voor de berekeningen van het eerste jaar zijn we afhankelijk van wat we bij elkaar weten te financieren middels sponsoring en crowd funding/donatie. In de komende tabellen zullen we de invloed van crowd funding/donatie en sponsoring zal doen voor de stichting zijn kosten voor de aanschaf en jaarlijkse onderhoudskosten.

 

 

Als we nu de eerste initiële kosten weer naar voren halen voor de sloepen en rekening gaan houden met mogelijke sponsoren en het verkrijgen van crowd funding/donatie verwachten wij het dat volgende beeld zal ontstaan.

 

Ligplaats sponsor:

 

Kostenplaatje

Oihonna

houten sloep

polyester sloep

Kuikensloep

Aanschaf sloep

6.800,00

6.000,00

8.000,00

18.250,00

Aanschaf riemen

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

Aanschaf trailer

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1e jaars onderhoud

0,00

500,00

1.500,00

0,00

Verzekering/jaar

200,00

200,00

200,00

200,00

Ligplaats kosten

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal kosten aanschaf sloep

8.000,00

11.200,00

13.200,00

19.450,00

 

Voor de onderlinge verschillen voor de prijzen van de sloepen en onderhoudskosten verandert er niks door een ligplaats sponsor. Wat er echter wel is veranderd is dat de eerste aanschaf kosten naar beneden zijn gezakt met 1.000,- euro. Verder blijft er nog een redelijk kapitaal open staat voor financiering. De inkomsten stijgen voor de stichting met 1.000,- euro.

 

Hieronder in de tabel de dan ontstane jaar balans inkomsten en kosten:

 

Totaal inkomsten diensten

825,00

Totaal inkomen roeiers donatie

1.080,00

Totaal inkomsten algemeen

1.905,00

Totaal onderhoud / jaar

825,00

Jaar balans

1.080,00

 

We zien nu een aanzienlijk positief bedrag die de basis vormt voor de door ons te organiseren HavenSlag. Dus een ligplaats sponsor heeft al een aanzienlijke verbetering op de financiële situatie van de stichting.

 

Nu kunnen we gaan kijken wat er nodig is voor sponsoring en crowd funding/donatie om de sloep en het evenement te kunnen financieren, we halen hiervoor de verschillende bedragen weer naar voren en maken stappen van 5.000,- euro voor de financiële ondersteuning.

 

Kostenplaatje

Oihonna

houten sloep

polyester sloep

Kuikensloep

Totaal kosten aanschaf sloep

8.000,00

11.200,00

13.200,00

19.450,00

Totaal kosten HavenSlag

4.820,00

4.820,00

4.820,00

4.820,00

Totaal kosten Algemeen

12.820,00

16.020,00

18.020,00

24.270,00

 

In het tabel hierboven zien we dat wanneer we de sloepen willen financieren en HavenSlag dat we tussen de 12.820,- euro en 24.270,- euro nodig hebben, dit is gerekend zonder inkomen van ingeschreven teams, hieronder tabel inkomsten:

 

HavenSlag

Aantal deelnemers

inschrijfgeld

Totaal inkomen HavenSlag

Totaal inkomen HavenSlag

25

60,00

1.500,00

 

We zijn uitgegaan van een standaard aantal inschrijvingen van 25 deelnemers, in werkelijkheid zou dit iets minder in negatieve zin op flink meer in positieve zin kunnen zijn, deze inkomsten kunnen we dan weer van de totaal kosten afhalen, dan komen we uiteindelijk met benodigde steun tussen de 11.320,- en 22.770,- euro uit voor sloep en HavenSlag.

 

 

Kostenplaatje

Oihonna

houten sloep

polyester sloep

Kuikensloep

Totaal kosten Algemeen

12.820,00

16.020,00

18.020,00

24.270,00

Inkomsten HavenSlag

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Totaal benodigd

11.320,00

14.520,00

16.520,00

22.770,00

 

Omdat we niet verwachten dat we snel een bedrag rond de 25.000,- euro zullen weten binnen te halen richten we ons op wat we wel denken dat we kunnen bereiken en dat is 12.000,- euro we zullen dit middels crowd funding/donatie en sponsoring bij elkaar moeten zien te halen.

 

Omdat alles een soort van maatwerk is wat we willen afleveren en aanbieden hebben we voor sponsoren reeds een voorzet gemaakt wat betreft sponsor pakketten en voor de crowd funding/donatie bieden we een ieder de gelegenheid op met een laag bedrag ons te komen steunen. Iedereen die ons steunt zal daarvoor de mogelijkheid krijgen om eens mee te gaan in de roeisloep en hopen we te zien bij het officieel in gebruik nemen van de roeisloep Oihonna.

 

 

Nawoord:

 

Als stichting hebben we uiteindelijk gekozen voor ons aanschaf doel de sloep Oihonna, dit omdat deze financieel gunstig op de markt is voor ons en we de sloep direct na aanschaf in gebruik kunnen nemen. Hierdoor kunnen dan ook onze sponsoren en financiële donateurs snel genieten van deze mooie sloep en wij als stichting onze doelen gaan waarmaken.

 

Hieronder de Oihanna zoals deze eruit ziet:

 

Wij bedanken reeds via deze weg alle sponsoren die het mogelijk hebben gemaakt om onze stichting te voorzien van een mooie roeisloep, u zult ter zijner tijd een bericht ontvangen wanneer we de sloep officieel in gebruik gaan nemen en wie de uiteindelijke doop mag gaan doen van de sloep. Indien er wensen zijn voor een gedetailleerd financieel overzicht voor de aanschaf van de sloep of de te organiseren HavenSlag dan kan die worden opgevraagd via het email adres info@roeieninalmere.nl.

 

 

 

Als stichting staan we achter de doelen die we willen bereiken en zijn van mening dat het een zeer goede kans van slagen heeft. Wij hopen dat u dat ook heeft zodat we gezamenlijk naar een mooie en goede toekomst toe kunnen gaan.